جوانان باکو : هنگام پیوستن به ایران

فرارسیده است.

نامه ای با امضای گروهی از جوانان جمهوری آذربایجان ( ایران شمالی ) به دفتر رزونامه های باکو ارسال شده است. نویسندگان آن ضمن ابراز نگرانی شدید در رابطه با تبلیغات مشترک رژیم صهیونیستی و دولت الهام علی اف علیه شیعیان و مرجعیت شیعه ، جوانان ایران شمالی را به سازماندهی و مقاومت علیه بیگانه گرایان و دشمنان اسلام و وابستگان صهیونیسم که همواره موضع خصمانه علیه اسلام و ایران داشته اند و نیز مجازات توهین کنندگان به دین اسلام و مقدسات فرا خوانده اند.

در این نامه همچنین گفته می شود: «رژیم صهیونیستی  همواره موضع خصمانه علیه مسلمانان و بخصوص ایران داشته و استعمارگران همیشه از دولتهایی مانند دولت الهام علی اف  در راستای تامین منافع صهیونیسم بین الملل استفاده کرده اند. اقوام ساکن در ایران شمالی ( جمهوری آذربایجان ) مانند آذری ها ، لزگ ها ، تالشها ، کردها ، آوارها ، ، تاتها و ... بایستی درس اتحاد را از ملت ایران  بگیرند و همانگونه که ملت ایران با سرنگونی حکومت دیکتاتوری شاهنشاهی ، حکومت مستقل ایجاد کرده و در مقابل صهیوینسم بین الملل و امریکا ایستاده اند  ، ما نیز بایستی حکومت وابسته الهام علی اف را به سقوط بکشانیم و حکومتی مستقل و مردمی ایجاد کنیم."

نویسندگان این نامه با تاسف از شکل گیری عهدنامه های سیاه گلستان و ترکمانچای و جدا شدن جمهوری آذربایجان ( ایران شمالی ) از ایران ، آورده اند که  : " همانگونه که رهبر بزرگ انقلاب اسلامی در بیانات بلندشان در سالروز رحلت امام خمینی اشاره کردند ، 17 ولایت قفقاز ( از جمله باکو ، گنجه ، شروان ، نخجوان و...) از خاک ایران جدا شده اند.

مسلمانان قفقاز از لحظه جدایی از ایران تاکنون دچار مصیبتها و رنجهای طاقت فرشا شده اند . در در جریان جنگ دوم جهانی صد ها هزار تن از مسلمانان ایرانی قفقاز ، توسط دولت روسیه به جبهه های جنگ با آلمان اعزام و کشته شدند  ، که متاسفانه هنوز هم دولت وابسته الهام علی اف از جنگ روسیه با آلمان به عنوان " جنگ کبیر میهنی " یاد می کند ، گویا که روسیه وطن مسلمان ایرانی قفقاز و آذربایجانی ها بوده است ! طی سالهای معروف به سالهای خونین 1937 هزاران تن از روشنفکران و علمای دینی و شاعران و نویسندگان به دلیل اعتقادات دینی و ایران گرایی توسط کمونیستها و جلادانی مانند میر جعفر باقر اف و حید رعلی اف که از دستیاران نزدیک استالین بودند قتل عام شدند ...بعد از فروپاشی شوروی هم دچار مصیبتها و رنجهای بزرگی شده ایم که حکومت دیکتاتوری علی اف ها ، تخریب مساجد و ممنوعیت فعالیتهای دینی ، تامین نفت اسراییل و همکاری با صهیونیسم و امریکا در اشغال عراق و افغانستان  و کشته شدن دهها سرباز آذری در عراق و افغانستان از جمله این مصیبتهاست. "

در ادامه این نامه آمده است : " اشاره رهبر بزرگ انقلاب اسلامی در بیاناتشان در سالگرد رحلت امام خمینی به جدایی قفقاز از ایران ، این شعله امید را که روز الحاق ایران شمالی ( جمهوری آذربایجان ) به میهن اصلی مان ایران نزدیکتر شده ، فروزانتر کرده است و امیدواریم با همت ملت ایران  بخصوص آذربایجانی  های غیور هر چه زودتر ، شیعیان قفقاز به ایران خود بپیوندند."

 

بیانیه شاعران و نویسندگان تبریز خطاب به الهام علی اف : 

آیا راهی که در پیش گرفته اید به پرتگاه تاریخ منتهی نمی شود ؟

در پی شهادت واقف عبدالله یف ، معاون حزب اسلامی جمهوری آذربایجان ( ایران شمالی ) ، شاعران و نویسندگان تبریز با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن اعمال غیر انسانی وزارت امنیت  باکو در شکنجه و شهادت این فعال اسلامگرا که در اعتراض به فرمان ممنوعیت حجاب توسط الهام علی اف دستگیر وز ندانی شده بود ، خواستار توجه الهام علی اف رییس دولت باکو به رعایت حداقل حقوق انسانی مسلمانان ایران شمالی شدند.

در بیانیه شاعران و نویسندگان تبریز خطاب به الهام علی اف آمده است : روند شهادت و حبس اسلامگرایان از دوره حاکمیت استالین آغاز و از دوره حاکمیت حیدرعلی اف تا دوره حاکمیت شما ( الهام علی اف ) ادامه یافته است. از دوره حاکمیت حیدرعلی اف تاکنون ، چهره های متعددی از جریان اسلامگرا توسط ماموران امنیت دولت به شهادت رسیده اند که کربلایی آقا ( شهادت در سال 1995 ) ، علی  حسن اقایف ( شهادت در سال 2003 ) ، تورج زینال اف ( شهادت در نخجوان در سال 2011 ) ، واقف عبدالله یف ( شهادت در سال 2012 ) از جمله این شهدای افتخار آفرین هستند . همچنین طی این سالها بزرگان دانشمندی مانند نوروز علی محمداف ( رهبر فرهنگی قوم تالش ) ، کامران محمداف ( فرزند نوروز علی ) ، ائلمار حسین اف ( سردبیر نشریه مانیتور ) و ...افراد متعددی توسط دستگاه امنیتی به روشهای استالینی جان باخته و یا ترور شده اند. شهادت واقف عبدالله یف که از چهره های سیاسی – فرهنگی مسلمانان قفقاز به شمار می رفت و سالها در راستای سعادت و بهروزی مسلمانان و گسترش اندیشه های ناب اسلامی کوشش کرده بود ، قلب ملت ایران بخصوص مسلمانان آذری را جریحه دار کرده است ، سوال ما از شما این است که روند کشتار فعالان اسلامی تا کجا ادامه خواهد یافت ؟

در بیانیه شاعران و نویسندگان خطاب به الهام علی اف نوشته شده است : آقای الهام علی اف !  هم اکنون که این  بیانیه نوشته می شود ، دهها تن از فرزندان قهرمان اسلام به دلیل مخالفت با فرمان ضد اسلامی شما  دایر بر ممنوعیت حجاب و اذان و عزاداری برای سیدالشهدا ( علیه اسلام ) در سیاهچالهای بجا مانده از سیستم شوروی زندانی شده و در شرایط وحشتناکی تحت شکنجه و مرگ تدریجی هستند ، ما از شما می خواهیم ، پیش از آنکه سرنوشتی مانند سرنوشت حسنی مبارک و بن علی و علی عبدالله صالح به سراغ شما بیاید ، بیدار شوید و گردن خود را از زنجیر رقیت واطاعت صهیونیسم و امریکا برهانید .

آقای الهام علی اف ! ما خواستار آزادی اسلامگرایانی هستیم که به جرم دفاع از احکام الهی ، احکام پیغمبر اسلام  و مخالفت با فرمانهای شیطانی و استبدادی شما دستگیر و زندانی شده اند . ما خواهان آزادی دکتر محسن صمداف و دیگر اسلامگرایان از زندانهای امنیتی شما هستیم و امیدواریم پیش از آنکه دیر شود ، در سیاستهای خود تجدید نظر کنید !

آقای الهام علی اف ! دستگاه تبلیغاتی شما به سفارش صهیونیسم و امریکا ، تبلیغات گسترده ای علیه اسلام و ایران اسلامی به راه انداخته است ، شما تلاش میکنید تا جمهوری آذر بایجان ( ایران شمالی ) را که پاره ای از پیکر ایران بوده و به زور و ستم و جنگ از پیکر ایران جدا شده ، منطقه ای بیگانه برای ایران و حتی پایگاهی برای دشمنان اسلام و ایران معرفی کنید ، اما این منطقه به شهادت تاریخ  ، و به شهادت مذهب و دین ، و به شهادت اشعار نظامی و خاقانی و بزرگان دیگر ، و به شهادت همبستگی قلبی و عاطفی بین ملت ایران و شیعیان قفقاز ، همچنان پاره تن ایران است و ما همواره ایران شمالی ( جمهوری اذربایجان ) و جمهوری اسلامی ایران را منطقه ای واحد  و متحد می دانیم وبر این باوریم که این اتحاد ، اتحادی ابدی است .

در بیانیه شاعران و نویسندگان تبریز با اشاره به اینکه در دوره نظام کمونیستی شوروی ، باکو به مرکز فعالیتهای تجزیه طلبانه و ضد ایرانی و کمونیستی تبدیل شده بود ، و حزب کمونیست باکو با سرکردگی افرادی مانند میرجعفر باقر اف جنایات گسترده ای در حق ملت ایران بخصوص آذربایجانی ها مرتکب شدند ، آمده است : پس از اشغال مناطق گسترده ای از خاک ایران در سال 1320 توسط ارتش شوروی ، هزاران تن از اعضای حزب کمونیست باکو به دستور استالین و با هماهنگی میرجعفر باقراف به آذربایجان ایران سرازیر شده و اقدامات تروریستی و تجزیه طلبانه گسترده ای رقم زدند ، صدها تن را در تبریز ، اردبیل ، سراب ، ارومیه ، مرند ، مشکین شهر و...به طرز فجیعی به قتل رساندند ، تا سیاستهای شوروی را در ایران بخصوص خطه آذربایجان پیاده کنند ، اما در نهایت شکست خوردند و آرزوی های خام خود را به گور بردند . می بینیم که اکنون نیز همان سیاستهای دولت استالین ، به شیوه ای دیگر توسط حزب جایگزین حزب کمونیست باکو یعنی حزب " یئنی آذربایجان " اجرا می شود ، اما این بار دستور و توصیه ها نه از مسکو ، که از واشنگتن و تل آویو به باکو می رسد . نیک میدانید که تروریستهای رژیم صهیونیستی که تعدادی از دانشمندان هسته ای ایران را به شهادت رسانده اند ، بعد از دستگیری به همکاری باکو با رژیم صهیونیستی در اجرای پروژه های ترور و آدمکشی اعتراف کرده اند ، از جمله دانشمندان هسته ای ، شهید شهریاری از فرزندان قهرمان آذربایجان است که با همکاری  دستگاه امنیتی شما ترور شده است. همچنین تعدادی از فرزندان اردبیل در مرز به بهانه های واهی مانند عبور غیرمجار از مرز ، طی سالهای گذشته توسط ماموران شما کشته شده اند ، از سوی دیگر نیز چنانکه در دوره شوروی و پس از اشغال افغانستان ، جوانان مظلوم آذری قفقاز برای تامین اهداف اشغالگرانه مسکو به افغانستان اعزام و کشته می شدند ، اکنون نیز جوانان ارتش باکو برای تامین اهداف اشغالگرانه امریکا و صهیونیسم جهانی به افغانستان اعزام و کشته می شوند. آقای الهام علی اف ! تامل کنید ، به کجا می روید ؟! آیا راهی که در پیش گرفته اید به پرتگاه تاریخ منتهی نمی شود ؟

 

/ 0 نظر / 47 بازدید